Anna Steen-Utheim

Anna Steen-Utheim jobber som seniorrådgiver i pedagogikk ved BI LearningLab.

Hva skjer med vilkårene for undervisning, læring og vurdering når både studenter og ansatte har rikt tilgang til digital teknologi?  I BI2020-sporet vil Anna presentere resultater fra prosjektet ‘Læring i en digital tid’, hvor ansatte i høyere utdanning forteller om det å utdanne i en digital tid på læringsressursen nyeundervisningsformer.no.

Advertisements