Mark Brown og Sïan Griffith

place holder image

Mark Brown og Siän Griffith er begge forelesere på et av BIs bachelor-kurs i interkulturell kommunikasjon; Mark ved BI Oslo (Nydalen) og Siän med BIs fjernundervisingstilbud. De fikk pilotmidler fra BI2020 og laget 8 videoer som består av PowerPoint-slides med ‘voiceover’. Videoene inneholder pensums teori men den er supplert med refleksjoner – drøftet av Mark og Siän – rundt teoriens anvendelse. Læringsmålet for dem er å oppmuntre studenter til å ta et steg videre oppover Blooms læringspyramide fra reproduksjon av pensum til anvendelse i praksis. Meningen er å kunne  forsterke dette i klasserommet. Mark og Siän reflekterer over dette forsøket med flipping.

Advertisements