Nominering til årets FuN-priser

For å vise at fleksible utdanningsmetoder gir resultater vil FuN også i år dele ut priser til «Årets nettlærer» og «Årets nettstudent».

Kriterier for tildelingen omfatter spesiell innsats og innovativ bruk av ny teknologi, samt at en har medvirket til å skape et godt læringsmiljø, eller har oppnådd særskilt gode resultater.

Frist for å foreslå kandidater til 2016-prisene er 1. oktober, nominering skjer primo oktober, og tildeling skjer på FuNKon 15. november 2016 .

Medlemmer av FuN kan foreslå kandidater som fortjener en anerkjennelse for sin innsats.

Prisen består av: Diplom, fri konferanseavgift på FuNKon 2016 og en konferanse eller et utdanningsformål til en verdi av kr 10.000 etter avtale.

Statutter fås ved henvendelse på epost til Petter Kjendlie kjendlie@fleksibelutdanning.no og forslag med begrunnelse sendes også inn på epost.

Advertisements