Innovasjon og kvalitet – hva virker?

FuNKon16 i samarbeid med BI2020 er en konferanse om mulighetene som oppstår der teknologi og utdanning møtes. Det er et mantra i tiden at vi må våge å være innovative, og da må vi vite hva som fungerer. Konferansen er en møteplass for å dele erfaringer og få innspill til fremtidig innovasjon og utvikling.

Advertisements